Over de foundation

In maart 2003, iets meer dan een jaar na zijn ongeval, heeft Marc samen met Paul ( zijn toenmalige trainer ) en een aantal uiterst positieve mensen To Walk Again vzw opgericht. De eerste 4 jaar na zijn ongeval heeft Marc buiten 3 uur per dag revalideren en zich klaarstomen voor de winst in de  Ironman van Hawaii zich meer dan dubbel geplooid om van niets iets te maken. Vandaag de dag zijn deze inspanningen meer dan  beloond met een stichting die groeit en bloeit en op meerdere vlakken al prachtig werk heeft geleverd.

De vzw maakt sporten met een fysieke beperking, zonder financiële beperking mogelijk. Het biedt aangepaste sportfaciliteiten zonder hiervoor extra kosten aan te rekenen. Met andere woorden: To Walk Again legt het financiële verschil bij dat nodig is om speciale materialen aan te kopen en de gepaste infrastructuur te voorzien.

To Walk Again is de naam van een gedreven stichting met een eigen verhaal. Dit To Walk Again-verhaal is letterlijk en figuurlijk een verhaal van vallen, … en weer opstaan. Een verhaal van gewone mensen die ongewone dingen doen, maar ook van ongewone mensen die gewone dingen doen.

To Walk Again wordt gegarandeerd een “never ending story” die met veel idealisme blijft werken aan haar doelstellingen

Missie

Laagdrempelige en aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten aanbieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke beperking en hun entourage. Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn: sport- en vakantiekampen, aangepaste fitness, rolstoelbasketbal voor jongeren, sportinitiaties, …

Visie

Financiële beperkingen mogen niet verhinderen aan sport en beweging te doen.” , volgens stichter en boegbeeld Marc Herremans.

Doelstelling

Mensen met een fysieke beperking:

  • gezond en actief houden.
  • hun eigen mogelijkheden laten ontdekken.
  • de stap doen zetten naar duurzame, aangepaste sportbeoefening.
  • helpen om zich sociaal te (re-) integreren.
  • positief door het leven laten gaan.

Middelen

  • Een professionele omkadering met opgeleide en ervaren medewerkers en partners.
  • (Eigen) aangepaste accommodatie en materialen.
  • Eigen fondsenwerving (bijvoorbeeld RunTWA, NightTWA).
  • Spontane financiële steun van bedrijven en particulieren.
  • Projectsubsidiëring vanwege overheidsinstanties.